• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- کوچه مهرگان یکم-برج سفید2(اس ام پی) طبقه اول واحد D1
تات ثبت

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند مراحل ثبت برند به چند مرحله تقسیم می شود و اولین گام  پس از تکمیل مدارک ثبت برند، تسلیم و ثبت اظهارنامه در سامانه سازمان ثبت از اداره مالکیت صنعتی میباشد، پس از دریافت شماره اظهار نامه ثبت علامت تجاری  شماره ثبت آن به مخاطب ارسال میگردد…