• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

ابطال و تعلیق کارت بازرگانی

کارت بازرگانی:

مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند.

این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط  باشند صادر می گردد.

مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر است.

چند نکته جهت دریافت کارت بازرگانی :

1- در مراحل پذیرش خود مدیرعامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست باید حضور یابد.

2- کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

3- هر شخص فقط می تواند یک کارت بازرگانی داشته باشد.

4- برای هر واحد ملکی تنها یک کارت بازرگانی صادر می شود.

5- کلیه مدارک برابر اصل می شوند.

تعلیق کارت بازرگانی :

اگر کارت بازرگانی شخص حقیقی و حقوقی مفقود یا به سرقت رود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک ذیل کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد :

1- ارائه درخواست

2- اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت

3- درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ابطال کارت بازرگانی :

ابطال کارت های بازرگانی ممکن است به دو صورت انجام پذیرد : 1- ابطال اختیاری 2- ابطال اجباری

الف- ابطال اختیاری (انصراف)

شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از داشتن کارت بازرگانی منصرف شده و با مراجعه به اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و اداره کل صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تهران یا بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی خود را بنماید.

ب- ابطال اجباری

چنانچه بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می تواند راساَ نسبت به ابطال کارت اقدام نماید. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون محرز گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.(بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات)

همچنین به موجب ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده،علاوه بر مجازات،محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد. در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود.

تبصره 1- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.

تبصره 2- در هر صورت ابطال کارت بازرگانی چه در صورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره بازرگانی(معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

1- تقاضای شرکت (2نسخه)

2- ارائه اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم

3 – گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرفته است.

4- اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری

5- صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عا و خاص و تعاونی ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها

6- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به مدارک بند 3 و 4 نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

1- تقاضای شخص

2- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.

3- اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری (2 نسخه اصل )

4- ارائه اصل کارت بازرگانی

بازرگانانی که متقاضی لغو امتیاز کارت بازرگانی هستند می توانند برای درخواست لغو امتیاز کارت خود در شهر تهران به اتاق بازرگانی تهران و در شهرهای دیگر به نمایندگی ها و یا به ادارات کل بازرگانی استان ها رجوع کنند و یا از طریق وزارت بازرگانی به صورت مستقیم اقدام نمایند

مدارك مورد نياز جهت تعليق کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي:

۱-  تقاضاي شخص در ۱ نسخه.

۲- اصل آگهي روزنامه مفقودي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار (نام دارنده کارت «حقيقي و يا حقوقي» و شماره کارت بازرگاني در روزنامه درج گردد) که ابطال و یا تعلیق کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران با ارائه مدارک فوق جهت اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.

متقاضی می تواند با ارائه مدارک ذکر شده جهت ابطال کارت بازرگانی خود اقدام نماید و در کمترین زمان ممکن انجام پذیر است و همچنین تعلیق کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه مدارک جهت تعلیق کارت بازرگانی امکان پذیر است و متقاضی می تواند جهت تعلیق کارت بازرگانی خود اقدام نماید.