• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

اظهارنامه ثبت شرکت دانش بنیان:

اظهارنامه ثبت شرکت دانش بنیان ، نوعی اعلامیه و تقاضانامه تأسیس و ثبت شرکت است و اظهارنامه ثبت شرکت، یکی از مدارک لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان است. به‌عبارت دیگر، زمانی که اشخاص قصد دارند شرکتی را تأسیس و ثبت نمایند، باید اعلامیه‌ای را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند تا بتوانند شرکت را تأسیس نمایند. در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان که غالباً در قالب شرکت‌های سهامی هستند نیز، تنظیم اظهارنامه لازم است و مؤسسین شرکت باید اقدام به تنظیم اظهارنامه شرکت دانش بنیان نمایند.

قانون تجارت مدارکی را برای ثبت هر شرکت تجاری مشخص کرده است و با توجه به اینکه این مدارک در شرکت‌های تجاری غالباً مشترک است، اما در برخی موارد تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها این است که تنظیم اظهارنامه برای ثبت شرکت‌های سهامی خاص و عام لازم و ضروری است درصورتی که، در ارتباط با باقی شرکت‌های تجاری این سند ضروری نیست. شرکت‌های دانش بنیان در قالب شرکت‌های سهامی تأسیس و تشکیل می‌شوند و در نتیجه، تنظیم اظهارنامه برای ثبت و تأسیس شرکت دانش بنیان ضروری است.

اظهارنامه ثبت شرکت، نوعی تقاضانامه و اعلامیه تأسیس شرکت دانش بنیان است که مؤسسین شرکت باید هم زمان با ارسال سایر مدارک ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها تقدیم شود.

این اظهارنامه در واقع معرف شرکتی است که مؤسسین قصد تأُسیس و تشکیل آن را دارند و به همین دلیل، این اعلامیه و تقاضانامه باید حاوی اطلاعاتی ازجمله اطلاعات پایه شرکت، مشخصات اعضای شرکت مانند سهامداران شرکت دانش بنیان و بازرسان شرکت دانش بنیان، میزان سرمایه، مبلغ سهام و سایر اطلاعات این چنینی است. باید در هنگام تنظیم اظهارنامه شرکت دانش بنیان موارد زیر در سند ذکر شود.

1- نام شرکت دانش بنیان

2- مشخصات سهامداران شرکت که شامل مواردی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل اقماتگاه و غیره می‌شود. علاوه بر این، اگر سهامدار شرکت یک شخص حقوقی است، باید اطلاعاتی مانند شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی اقامتگاه و غیره ذکر شود.

۳- موضوع فعالیت شرکت به‌صورت دقیق؛ توجه داشته باشید که موضوع شرکت هر چه قدر وسیع‌تر در اظهارنامه ثبت شود، بهتر است و بیشتر معرف شرکت خواهد بود.

۴- میزان سرمایه و مبلغ سرمایه نقدی و نوع سرمایه غیرنقدی(تفکیک سرمایه نقدی و غیرنقدی و تعیین میزان  مقدار هر یک از این موارد ضروری است.)

۵- تعداد سهام و مبلغ اسمی هر سهم

۶- میزان تعهد هر یک از مؤسسین

۷- مشخصات دقیق مرکز اصلی شرکت دانش بنیان

۸- مدت فعالیت شرکت

۹- اسامی و مشخصات مدیران شرکت به همراه ذکر سمت آن‌ها

۱۰- نام مدیرعامل شرکت و اختیارات وی

۱۱- اسامی و مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت

۱۲- نام و محل شعبات شرکت دانش بنیان اگر این شرکت دارای شعبات دیگری نیز هست

۱۳- مفاد اساسنامه شرکت دانش بنیان