• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

اعتراض به ثبت علامت تجاری:

اعتراض به ثبت علائم تجاری یکی از مواردی است که بسیار رخ می دهد. به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.»

اعتراض به ثبت علامت تجاری در ایران به ۲ روش امکان پذیر می باشد. در روش اول، شخص ذینفع نسبت به علامت تجاری که در آگهی روزنامه رسمی درج شده است معترض می باشد و در روش دوم، شخصی که تقاضای ثبت علامت تجاری نموده است، در مورد عدم تایید یا طول کشیدن بیش از اندازه علامت تجاری، از اداره ثبت علائم تجاری، معترض می گردد. به طور کلی علائم تجاری معرف کالای یک تاجر می باشد و در دنیای امروز علامت تجاری، اهمیت اقتصادی ویژه ای دارد زیرا هر شخصی که می خواهد وارد بازار رقابت شود و ادامه فعالیت دهد حتما محصولات و کالاهای فروشی خود را با علامت مشخصی وارد بازار می کنند تا سایر رقبا حق استفاده آن علامت را در کالای مشابه نداشته باشد. به عنوان مثال یک علامت تجاری در یک طبقه ثبت شده است، بنابراین تمامی کالاهایی که در آن طبقه قرار دارند نمی توانند آن علامت تجاری و حتی شبیه به آن را برای کالای خود انتخاب کنند. زیرا ممکن است مشتری در انتخاب کالای مورد نظر دچار اشتباه شود. اما می شود آن علامت تجاری را دیگران در سایر طبقات ثبت و استفاده نمایند.

هنگامی که شخص متقاضی، کلیه مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری را به اداره ثبت  تحویل می دهد، تمامی مدارک توسط کارشناسان بررسی می گردد و وارد مراحل اداری مربوطه می گردند و متقاضی باید منتظر تایید باشد. کارشناسان اداره ثبت علائم بعد از بررسی عدم مشابهت در طبقه درخواستی و چک کردن کلیه مدارک، علامت تجاری را در روزنامه رسمی ثبت می کند. این کار یک حسن دارد و آن اینکه اگر شخصی قبلاً برندی شبیه ثبت کرده باشد، هنگامی که در روزنامه رسمی علامت جدید را دید، می تواند برای جلوگیری از اشتباه کردن مصرف کننده ها، نسبت به شخصی که این علامت را ثبت کرده است، اعتراض کند  و این اعتراض بررسی می گردد. طبق قوانین علائم تجاری، اگر بخواهید یک علامت تجاری که با علامت تجاری دیگری شباهت دارد را ثبت نمایید، چون باعث ابهام و اشتباه مشتری در انتخاب کالا می گردد، چون هنوز شخص درخواست دهنده علامت را به نام خودش ثبت نکرده است، طبق ماده ۱۶ قانون علائم و اختراعات می تواند نسبت به ثبت این علامت مشابه، اعتراض نماید. در اعتراض به ثبت علامت تجاری شاکی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از تاریخ انتشار تقاضای ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی، فرصت دارد نسبت به ثبت علامت تجاری، به شکل کتبی به اداره مالکیت های صنعتی اعتراض نماید. نکته مهم در این قسمت این می باشد که اعتراض شخص شاکی حتما باید در دفتر اندیکاتور ثبت شود تا پروسه بررسی آن شروع شود.

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1-کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2-کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض به ثبت علامت تجاری، برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید. در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده 4 می باشد. بنابراین اعتراض به ثبت علامت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.

رد اعتراض به ثبت علامت تجاری:

ممکن است اعتراض به رد تقاضای ثبت از سمت اداره ثبت علائم تجاری باشد. اداره ثبت بعد از اینکه مدارک متقاضیان ثبت علامت تجاری را دریافت کرد وظیفه دارد که مدارک موجود در پرونده را بررسی نماید،  اگر علامت تجاری قبلا ثبت شده باشد یا مشابه علامتی که قبلا ثبت شده باشد، اداره ثبت می تواند درخواست متقاضی مبنی بر ثبت همچین علامتی با چنین شرایطی را رد کند و مراتب را به متقاضی اطلاع رسانی کند. البته متقاضی می تواند نسبت به رد علامت خود اعتراض کند و طبق قانون ۷ علائم تجاری و اختراعات که می گوید اگر تقاضای ثبت علامت تجاری گردد، علت آن باید به شکل واضح به متقاضی گفته شود و وی تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن، می تواند به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت نماید. اگر متقاضی با رد علامت خود مشکلی نداشته باشد، باید مراتب انصراف خود را از ثبت علامت تجاری به شکل کتبی به ادراه مذکور ارائه دهد، تا تقاضای او باطل شود و سپس بایگانی شود.