• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

انتقال پروانه کسب

انتقال پروانه کسب چگونه انجام می‌گیرد؟

اگر فرد بخواهد جواز کسب خود را به شخص دیگری واگذار کند، باید درخواست خود را به صورت کتبی بنویسد و آن را تسلیم اتحادیه کند. در صورتی که فرد دارای شرایط قانونی باشد، اتحادیه با توجه به مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل می‌کند و پروانه جدیدی صادر می‌کند که در آن نام فرد آمده است.

در صورتی که دارنده پروانه کسب ورشکست شود قیم می‌تواند با رعایت قوانین برای انتقال صنف اقدام کند.

اگر فردی که دارای جواز کسب باشد، حقوقی که از واحد صنفی به دست می‌آید مربوط به ورثه می‌باشد. در صورتی که شما به عنوان ورثه دارای شروط فردی هستند می‌توانند در ظرف ۲ سال با رعایت تمامی مقررات برای گرفتن پروانه کسب اقدام نمایید. پس از اینکه تاریخ انقضا به پایان رسید پروانه متوفی هیچ گونه اعتباری ندارد.