• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

انواع شرکت های دانش بنیان تولیدی

تولیدی نوع ۱

یکی دیگر از انواع شرکت دانش بنیان، شرکت‌های تولیدی نوع ۱ هستند که حداقل  ۲۵ درصد درآمدشان در آخرین اظهارنامه مالیاتی مکتوب شده است. کالا و خدمات این شرکت‌ها باید سطح فناوری بالایی داشته باشند و آن را به مرحله‌ تولید برسانند.

تولیدی نوع ۲

دو دسته از شرکت‌ها می‌توانند در گروه تولیدی نوع ۲ قرار بگیرند که عبارت‌اند از:

۱-  شرکت‌هایی که حداقل یک کالا یا خدمت با سطح فناوری بالا به مرحله تولید رسانده باشند.

۲ – شرکت‌هایی که به فعالیت‌های مهندسی و پروژه‌های پیمانکاری می‌پردازند و حداقل ۱۰ درصد کار، معیار‌های شرکت دانش‌بنیان را داشته باشد.

شرکت‌های مستعد دانش‌ بنیان (نوع ۳)

در بین انواع شرکت های دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که معیارهای «آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها شرکت‌ها پس از بررسی‌های لازم توسط مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، به صورت شرکت مستعد دانش‌‌بنیان (نوع ۳) تایید می‌شوند. و موسسات دانش‌بنیان» را ندارند ولی ممکن است در صورت ارائه فرصت و حمایت، امکان کسب آن‌ها را داشته باشند.