• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

اهداف و رونق اقتصادی ثبت شرکت ها

شرکت به معنی شریک شدن، انباز گشتن و اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شیء به نحو اشاعه تعریف شده است.شرکت تجاری اصولاَ عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند، زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی به عنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اهداف ثبت شرکت

شرکت‌های ثبت شده به راحتی می‌توانند به منابع مالی از طریق بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر منابع مالی دسترسی پیدا کنند. این امر به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مورد نیاز برای توسعه و گسترش فعالیت‌های خود را فراهم کنند.

ثبت شرکت باعث ایجاد شفافیت در امور مالی و عملکرد شرکت می‌شود. این شفافیت منجر به افزایش اعتماد عمومی به شرکت و ارتقاء سطح اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان می‌شود.

شرکت‌ها حقوق و وظایف قانونی را اعطا می‌کند و از جانب دیگر، حقوق و منافع سهامداران، کارکنان، مشتریان و جامعه را حفاظت می‌کند.

ثبت شرکت موجب می شود که کلیه فعالیت های شرکت، اعم از فعالیت های مالی، حقوقی، اجرایی، بیمه ای و غیره، جنبه قانونی پیدا کند.

ثبت شرکت موجب می شود که یک شرکت معرفی شده و در سطح ملی و حتی بین المللی مطرح گردد.

ثبت شرکت موجب می شود یک شرکت بتواند قراردادهای خود را با سایر ارگانهای دولتی و خصوصی عقد نماید.

ثبت شرکت موجب می شود که مناقصات و مزایده های دولتی که با بیشترین سود همراه است، شامل شرکت مذکور گردد.

ثبت شرکت موجب انعقاد قراردادهای کلان با سرمایه گذاران بزرگ خواهد شد.

ثبت شرکت به کلیه برنامه های شرکت، جنبه رسمی و قانونی می بخشد.

ثبت شرکت موجب می شود کلیه قراردادها و اسناد شرکت رسمیت پیدا کند

بررسی رابطه بین ثبت شرکت و رشد اقتصادی

ثبت شرکت‌ها و توسعه آنها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته باشد. زیرا ثبت شرکت‌ها به آنها امکان می‌دهد تا به صورت رسمی و قانونی فعالیت کنند و منابع توسعه فعالیت‌های خود را تأمین کنند. با تأمین منابع مالی، تکنولوژی، نیروی کار ماهر و سایر عوامل توسعه، شرکت‌ها می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و در نتیجه به رشد اقتصادی کمک کنند.

اهمیت ثبت شرکت برای دولت و اقتصاد

ثبت شرکت برای دولت و اقتصاد نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. برخی از اهمیت‌های ثبت شرکت برای دولت و اقتصاد عبارتند از:

جذب سرمایه‌گذاری: ثبت شرکت‌ها به دولت امکان می‌دهد سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری را اجرا کند. شرکت‌های ثبت شده جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تسهیل می‌کنند و به توسعه بخش خصوصی و ایجاد شغل کمک می‌کنند.

افزایش درآمد و مالیات: ثبت شرکت‌ها منجر به افزایش درآمد و مالیات برای دولت می‌شود. شرکت‌های ثبت شده مشمول قوانین مالیاتی هستند و مالیات‌هایی مانند مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود آنها را پرداخت می‌کنند.

ایجاد شغل: شرکت‌های ثبت شده به دولت کمک می‌کنند تا اشتغال و ایجاد شغل را ترویج دهد. با توسعه کسب و کارها، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد که به وجود شرکت‌های ثبت شده وابسته است.

رشد اقتصادی: شرکت‌های ثبت شده به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک می‌کنند. آنها می‌توانند فعالیت‌های تجاری را گسترش دهند، تجارت بین‌المللی را تسهیل کنند و نقش مهمی در توسعه بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایفا کنند.