• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

تعاریف اخذ مجوزو جواز تاسیس

تعریف اخذ مجوز:

 اخذ مجوز سند رسمی و قانونی است که از سوی مراجع ذی صلاح جهت انجام موضوع فعالیت مشخصی صادر می گردد و برای هر موضوع فعالیت باید از مقامات قانونی مربوط به آن موضوع فعالیت مجوز اخذ نمود.

بنابراین در صورتی که شرکت یا موسسه ای را می خواهید به ثبت برسانید که موضوع فعالیت آن نیاز به اخذ مجوز دارد باید پیش از آن از مرجع مرتبط تقاضای مجوز یا جواز یا موافقت اصولی نمایید.

مثلاً برای فعالیت های فرهنگی هنری عموماً باید از وارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ نمود یا برای فعالیت های فنی مهندسی کارت نظام مهندسی و یا برای فعالیت های کشاورزی نیاز به اخذ مجوزها از جهاد کشاورزی می باشد.

بر همین اساس برای سایر موضوعات فعالیت باید از نهادهای مربوطه در صورت نیاز اخذ مجوز نمود.

مجوز می تواند انواع متفاوت داشته باشد مانند جواز کسب و یا جواز تاسیس صنایع که هر یک شرایط متفاوتی دارد. جواز کسب را اتحادیه های مربوط به صنوف شغلی مختلف صادر می کنند و جواز تاسیس برای واحدهای تولیدی با متراژ بالا از سوی وزارت صنعت و معدن صادر می شود.

لازم به ذکر است که مجوز نه تنها برای اشخاص حقوقی بلکه برای اشخاص حقیقی نیز ممکن است به صدور برسد مانند شخص حقیقی که می خواهد جهت فروش کالایی خاص در فروشگاه شروع به کار کند و پیش از آن باید از اتحادیه مربوطه به شغلش مجوز اخذ کند.

جواز تاسیس چیست؟

همان‌طور که گفتیم، جواز تاسیس مجوزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام یک فعالیت تولیدی و اقتصادی دریافت می‌کنند. در واقع این مجوز اجازه انجام فعالیت تولیدی و اقتصادی را در یکی از شهرک‌های صنعتی، مناطق مجاز و نواحی صنعتی به دارنده آن می‌دهد. البته باید توجه داشت که دارنده جواز تاسیس باید صرفا در حیطه موضوع فعالیت خود که در برگه جواز ذکر شده، اقدام به فعالیت کند.