• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

مراحل تمدید،مدارک و هزینه ثبت علامت تجاری

تمدید علامت تجاری به این علت حایز اهمیت است که هر برند یا علامت تجاری پس از ثبت در مدت زمان محدودی دارای اعتبار قانونی است. بنابر این اگر شما سال ها برای شناخته شدن برند و کسب و کارتان زحمت کشیده اید و هزینه صرف کرده اید در صورت عدم تمدید برند در موقع مناسب، تمام حقوق مادی و معنوی آن در صورت ثبت توسط دیگری به مالک جدید منتقل شده و شما دیگر هیچ حقی بر آن برند نخواهید داشت.

علایم تجاری برای معرفی و جهت تمییز و تشخیص همه انواع محصولات و کالاهایی که وسیله تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود مورد استفاده قرار می گیرد . از جهت اقتصادی و بازاریابی علامت صنعتی و تجاری جایگاه ویژه ای دارد . با توجه به همین علایم است که خریداران و مصرف کنندگان کالای مورد نظر خود را انتخاب می نمایند.

اهمیت به سزای علائم تجاری، مارک ها و علائم تجاری ثبت شده ، از طریق قوانین داخلی کشورها مورد حمایت کامل قرار می گیرند تا مورد تقلید و تجاوز در تولید محصولات مشابه قرار نگیرند و از آن ها سوء استفاده نشود. البته دارندگان علائم تجاری این نکته را باید در نظر داشته باشند که ثبت علائم تجاری تاریخ انقضا دارد.

تمدید برند یا علامت تجاری برای داشتن کسب و کاری موفق بر کسی پوشیده نیست. داشتن برند و علامت تجاری اختصاصی به شما کمک می کند تا مخاطبانتان، کسب و کار شما را با آن بشناسند، به پایداری و استمرارتان در بازار کمک می کند و همچنین ثبت آن به کارتان رسمیت می بخشد و از آن محافظتی قانونی در مواجه با کپی برداری سایر رقبا به عمل می آورد.

هر برند یا علامت تجاری که در اداره مالکیت معنوی به ثبت رسیده محدود به مدت زمان خاصی است و پس از پایان یافتن این زمان باید برای تمدید برند یا تمدید علامت تجاری ثبت شده اقدام نمود. بنابراین تمدید برند یا تمدید علامت تجاری در زمان مناسب به اندازه ثبت آن مهم است.

مدت اعتبار علامت تجاری و تمدید ثبت آن:

علامتی که در دفتر ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت می شود از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت است و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است اما صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هم با تجدید ثبت حق مزبور برای ده سال دیگر تضمین می شود . تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او برسد و نمونه علامت در روی آن الصاق شود.

تمدید ثبت علامت تجاری دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می شود. گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

در زمان تمدید تقاضای علامت تجاری مالک آن می تواند تقاضای کاهش طبقه محصول خود را داشته باشد. هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد. در واقع، هر گونه تغییر در علامت و مارک ثبت شده و یا توسعه و گسترش لیست تولیدات ، اعم از صنعتی و کشاورزی یا افزایش موضوعات خدماتی و افزودن طبقه یا طبقات کالا با درخواست جدید انجام پذیر است که نیاز به بررسی های لازم نیز دارد.

تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علایم خواهد بود. اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط اعتراض خود را تسلیم نمایند.

مدارک مورد نیاز برای تمدید علامت تجاری :

برای اشخاص حقوقی :

– ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره ( دارندگان حق امضا )

–  تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء

–  ارائه اصل یا تصویر تصدیق ثبت شده

–  مهر و امضاء وکالتنامه

برای اشخاص حقیقی :

– تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک علامت

– ارائه اصل یا تصویر تصدیق ثبت شده در دو نسخه

– مهر و امضاء وکالتنامه

مراحل تمدید ثبت علامت تجاری به قرار ذیل است :

–  مراجعه به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی

–  انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست ( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید ، انتقال و … )

–  درج شماره اظهارنامه و رمز

–  انتخاب موضوع تقاضا ( درخواست تمدید )

–  وارد نمودن متن درخواست و ثبت اطلاعات خواسته شده

–  افزودن ضمایم اجباری

–  بازبینی اطلاعات و تایید اطلاعات

–  پرداخت هزینه و اخذ شماره مکانیزه

– بررسی تقاضا توسط کارشناس مربوطه ( چنانچه در اطلاعات وارد شده ایراد و نقصی وجود نداشته باشد ، از شما دعوت می شود تا به همراه اصل مدارک به صورت حضوری به اداره مراجعه نمایید ) .

–  صدور گواهی نامه تمدید علامت تجاری و تسلیم آن به متقاضی

هزینه تمدید ثبت علامت تجاری:

برای تمدید تقاضای علامت تجاری ابتدا باید هزینه آن پرداخت گردد. هزینه تمدید علامت تجاری دقیقاَ مانند ثبت علامت تجاری جدید می باشد با این تفاوت که هزینه چاپ روزنامه رسمی از آن کم می شود چون همان طور که گفتیم ، برای تمدید نیازی به آگهی روزنامه نیست و هر آنچه که 10 سال گذشته به ثبت رسیده عیناَ برای 10 سال آینده به تمدید خواهد رسید.