• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

نقل و انتقال ثبت برند

منظور از نقل و انتقال برند همان خرید و فروش برند یا علامت تجاری است که ممکن است به صورت قهری و غیر ارادی باشد و یا به صورت اختیاری و قراردادی.

انتقال قهری یا اجباری برند زمانی رخ می دهد که مالک اصلی فوت شده باشد و نقل و انتقال اختیاری برند بر حسب تنظیم قرارداد و صلح نامه و با رضایت و اراده ی شخص نسبت به انتقال برند صورت می گیرد.

علامت تجاری حتی پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود. در هر حال، لازم است که به موجب اظهارنامه،نام صاحب جدید آن جهت ثبت، به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، اعلام گردد. در اظهارنامه مزبور، باید نکات زیر صریحاَ قید شود:

– شماره ثبت علامت تجارتی در ایران- نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید- نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران.

لازم است که به اظهارنامه مزبور، مدارک قانونی انتقال، وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران، ضمیمه شود. تصدیق ثبت علامت، بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق، به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.

اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجوده و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.

تبصره 1- تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.

تبصره 2- انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید.

بر اساس ماده 138 مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

تبصره- چنانچه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.

نقل و انتقال برند (علامت تجاری). از آن جایی که برند (علامت تجاری) به عنوان یک مال شناخته می شود، بنا براین قابل خرید و فروش است. برند در قالب یک قرارداد می تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد. به عبارت دیگر، قرارداد انتقال علامت تجاری، قراردادی است که به موجب آن صاحب برند به طور یک جا حقوق مربوط به علامت را به فروش می رساند. فروش برند موجب انتقال مالکیت آن می شود.

مالک برند زمانی می تواند آن را به دیگری انتقال دهد که علامت تجاری به طور کامل به ثبت رسیده باشد. پس انتقال علامت در مرحله ارائه اظهارنامه «عملاً» منتفی است.

همچنین انتقال علامت می تواند در رابطه با همه کالاها و خدماتی باشد که در آن به ثبت رسیده. یا برخی از آنها.

اگر هدف از انتقال مالکیت گمراه کردن دیگران باشد، این نقل و انتقال قابل ابطال است. این ابطال به تقاضای اشخاص ثالث و توسط دادگاه صورت می پذیرد. به عنوان مثال اگر مالک علامت تجاری ثبت شده در محل مقرر قانونی از علامت خود استفاده نکند؛ حق انحصاری ناشی از ثبت علامت را از دست می دهد. و نمی تواند چنین علامتی را به دیگری انتقال دهد.

ماده 140 اعلام می دارد اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.

تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود.

تبصره 2- در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.

تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.

تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند نخواهد بود.

چند نکته در خصوص نقل و انتقال برند:

چنانچه طرفین اقدام به تنظیم سند صلح جهت انتقال برند بکنند اما در اداره مالکیت معنوی نام مالک را تغییر ندهند، این انتقال بین طرفین نافذ اما در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود. به عنوان مثال در چنین فرضی انتقال گیرنده نمی تواند ذی نفع در دعوای نقض حقوق برند مزبور باشد. همچنین نمی تواند اقدام به اعطای مجوز بهره برداری از برند به شخص دیگر کند.

در خصوص انتقال علامت تجاری باید توجه داشت که برای انتقال برند لزومی به انتقال شرکت یا سرقفلی نیست. برند می تواند بدون انتقال شرکت یا سرقفلی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود.

هرچند برای ثبت برند نیاز به ارائه ی مجوزی که نشان دهنده فعالیت متقاضی در حوزه ای که می خواهد برند را در آن به ثبت برساند می باشد، اما هنگام انتقال برند، انتقال دهنده نیازی به ارئه مجوز کسب و کار ندارد.

انواع نقل و انتقال برند:

نقل و انتقال برند در ۲حالت ممکن است :

1- نقل و انتقال اختیاری یا قراردادی

در نقل و انتقال اختیاری مالک یا مالکان خود اقدام به انتقال می‌کنند. خرید و فروش و یا اجاره برند در این دسته قرار می‌گیرد. این یعنی مالکیت برند را به شخص دیگری منتقل کرده و آن را بفروش می‌رسانند و یا استفاده از مزایای آن را برای مدت مشخصی به شخص یا اشخاصی واگذار می‌کنند.

2- نقل و انتقال اجباری

در نقل و انتقال اجباری، انتقال بصورت خودبه‌خود انجام می‌شود. باید گفت در هنگامی‌که مالک برند تجاری فوت کند، مالکیت برند به ورثه مالک فوت شده منتقل خواهد شد. در حقیقت بدون انعقاد هیچ قرارداد یا توافقی بین طرفین، برند به شخص دیگری که همان ورثه متوفی باشند انتقال می‌یابد.

عدم امکان تغییر فعالیت پس از انتقال:

نکته مهمی که باید بدانید این است که طبقه و نوع کالا پس از انتقال نمی تواند تغییر کند. در واقع این موارد باید به همان شکل قبلی بماند. مثلا اگر برند در زمینه “الف” ثبت شده است شما نمی توانید پس از خرید برای فعالیت در زمنیه “ب” با همان برند یا زیر گروه هایش اقدام کنید.

شما به عنوان خریدار حقی در تغییر کامل برند ندارید ولی اگر برند را توسعه دهید می توانید به فعالیت های جاری تان، اضافه کرده و انها را افزایش دهید.

نحوه نقل و انتقال برند تجاری:

نقل و انتقال برند تجاری می تواند به صورت کامل انجام نشده و تنها بخشی از اختیارات به صورت جزئی به افراد داده شود. به این طریق که مالک می تواند مشخص کند، شخص ثالث در منطقه ای خاص و یا بخش خاصی از طبقات برند را مورد استفاده قرار دهد. برای این کار نیز می توانید همان مراحل اصلی نقل و انتقال برند را در نظر داشته باشید، فقط زمان ثبت تقاضای خود، نوع انتقال جزئی را مشخص کنید.

مراحل نقل و انتقال برند تجاری پیچیدگی زیادی ندارد اما مهم است که در زمان اجرای آن دقت لازم را مبذول کنیم. از آنجایی که این کار هم بار معنوی برای برند شما به همراه دارد و هم بار مالی، بهتر است با مشورت از کارشناسان ماهر کار خود را پیش ببرید.

نحوه نقل و انتقال برند تجاری به این صورت انجام می شود که:

دو نفر (مالک برند و متقاضی انتقال) به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و برای تحریر سند صلح علامت تجاری درخواست خود را ارائه می کنند.

دفترخانه قبل از تنظیم این سند از اداره ثبت مالکیت استعلام می گیرد تا مطمئن شود که سابقه برند مذکور، مورد تأیید است.

پس از تنظیم صلح نامه طرفین آن را در دفترخانه امضاء می کنند.

مالک جدید باید درخواست خود را در قالب اظهارنامه نقل و انتقال برند تجاری به اداره مالکیت معنوی تقدیم کند.

پس از اخذ تأییدات این سازمان، آگهی نقل و انتقال برند تجاری چاپ و روند کار به پایان می رسد.

شرایط نقل و انتقال برند برای شرکت حقیقی یا حقوقی

نقل و انتقال برند تجاری می تواند برای تمامی انواع شرکت ها اتفاق بیفتد. این مسئله تنها به پیروی از شرایط خاص آن بستگی دارد. بسیاری از افراد ترجیح می دهند پروسه ثبت برند و ساختن آن را از نقطه صفر کنار گذاشته و با خرید و یا کسب اجازه برای بهره برداری از شهرت یک برند، مسیر کاری خود را تسهیل کنند. فردی که مالک یک برند است می تواند بنا بر توافقات انجام شده، تا مدت معلومی اجازه نامه نقل و انتقال برند خود را صادر کند.

این مسئله در شرکت های حقیقی و حقوقی تفاوت چندانی ندارد. در هر دو صورت افراد می توانند در حالت ارادی و یا غیرارادی، نقل و انتقال برند تجاری را در نظر داشته باشند. زمانی که ما این کار را با تصمیم خود انجام می دهیم، نقل و انتقال برند به صورت ارادی انجام شده و در زمانی که با فوت مالک برند این کار انجام شد، مسئله غیر ارادی است. در هر دو وضعیت مهم این است که مراحل قانونی آن با در دست داشتن مدارک لازم برای نقل و انتقال برند انجام شود.

مراحل لازم برای انتقال برند:

در صورتی که می خواهید برندتان را بفروشید نیازی به کار خاصی ندارید. پس از توافقات اولیه باید مدارک اصلی برند مثل روزنامه ثبت، شماره ثبت و.. را به خریدار تحویل دهید.

اگر شما خریدار هستید اقدامات متفاوتی را باید انجام دهید. اولین کاری که انجام می دهید انتخاب نام است.

در اولین قدم نام پیشنهادی خود را انتخاب کنید.

سپس باید استعلام لازم را از اداره ثبت دریافت کرده و شماره تماس صاحب برند را پیدا کنید.

در این مرحله باید با صاحب برند دیدار کنید. مبلغ پرداختی، تعداد طبقات برند، طبقاتی که در اختیار شما قرار می گیرد و موارد مشابه را بررسی کرده و تصمیم بگیرید.

به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و انتقال برند را به صورت رسمی انجام بدهید. دقت کنید که این کار را حتما باید در دفترخانه انجام دهید.

در نهایت لازم است تغییرات برند که همان تغییر مالکیت آن است در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

پیگیری نقل و انتقال برند تجاری:

نقل و انتقال برند تجاری بعد از امضای صلح نامه در سامانه ثبت مالکیت معنوی امکان پذیر است. برای این کار باید اظهارنامه مخصوصی را مطابق با مدارک جمع آوری شده، تکمیل و ارائه کرد. پیگیری های لازم برای این مهم نیز از همین طریق انجام می شود.

پرونده شما با استناد به نظر کارشناسان این سامانه، در سه حالت قرار خواهد گرفت.

ناقص: به این معنا که اطلاعات و یا مدارک شما کامل نیست

رد شده: به این معنا که پرونده روند قانونی را طی نکرده است

تأیید شده: به معنای موفقیت شما در انجام نقل و انتقال برند تجاری

مالیات و هزینه نقل و انتقال برند تجاری:

نقل و انتقال برند تجاری حتما هزینه های مشخص خود را در برخواهد داشت. زمان تعیین بودجه لازم برای این کار در نظر داشته باشید که هزینه هایی از این دست را باید پرداخت کنید.

هزینه اظهارنامه

هزینه دفترخانه

هزینه روزنامه رسمی

هزینه حق الثبت نقل و انتقال برند تجاری

هزینه های مربوط به اداره مالکیت معنوی بری دریافت تصدیق نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند نیاز به پرداخت مالیات سنگین ندارد و تنها با بررسی موارد ذکر شده، می توان بودجه مناسب آن را کنار گذاشت. این امر را نیز به خاطر بسپارید که نقل و انتقال برند می تواند بسیاری از هزینه های شما را کم کرده و برای نمونه دیگر نیازی به پرداخت تعرفه های زمان ثبت برند و یا دریافت کارت بازرگانی نخواهید داشت.

درخواست کتبی اظهارنامه انتقال برند:

مواردی که باید در اظهارنامه ذکر شود از قرار زیر است:

شماره و تاریخ ثبت باید مشخص شود.

اطلاعاتی در مورد مالک جدید لازم است. این اطلاعات شامل اطلاعات شناسنامه ای، تابعیت و آدرس خواهد بود.

نام و نشانی دقیق مالک باید ذکر شود.

تصدیق علامت را باید ضمیمه کنید.

در صورتی که وکیل امور را پیگیری می کند باید وکالتنامه ارائه دهید.

اگر انتقال برند در خارج از کشور انجام شده نیاز به رونوشت تایید شده از اداره ثبت مربوطه دارید.

اگر قرار است انتقال جزئی صورت بگیرد باید کالاها و خدمات مد نظر برای انتقال مشخص شوند.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری :

الف) اشخاص حقیقی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید

2- اصل سند صلح

3- اصل گواهی ثبت برند تجاری

4- قبض پرداخت هزینه انتقال

ب) اشخاص حقوقی

1- شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا

2- اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره”دارندگان حق امضا”

3- اصل سند صلح

4- اصل گواهی ثبت علامت تجاری

5- قبض پرداخت هزینه انتقال