• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

پروانه کسب

پروانه کسب:

تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود. پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح ، صادر می گردد. تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی محسوب می گردد.

انواع پروانه کسب:

انواع پروانه کسب به دو نوع موقت و دائمی تقسیم می شوند، که تعریف هریک از آن ها به شرح زیر است.

پروانه کسب موقت

پروانه کسب موقت دارای اعتبار یکساله است و فقط یک بار صادر می گردد. هنگامی که اعتبار پروانه کسب موقت تمام شود اتحادیه به مدت 30 روز به دارنده مجوز کسب زمان می دهد، که برای اخذ پروانه کسب دائم اقدام نماید. در صورتی که شخص مورد نظر در زمان تعیین شده برای دریافت جواز کسب موقت اقدام نکند، جواز کسب وی باطل می شود.

پروانه کسب دائم

پروانه کسب دائم دارای اعتبار 5 ساله است. پس از اتمام اعتبار این نوع از مجوز کسب دارنده آن باید برای تمدید اعتبار پروانه کسب خود اقدام نماید، در غیر این صورت جواز کسب وی باطل خواهد شد.

تعریف اخذ مجوز:

منظور از اخذ مجوز سندی رسمی و قانونی است که از سوی مراجع ذی صلاح جهت انجام موضوع فعالیت مشخصی صادر می گردد و برای هر موضوع فعالیت باید از مقامات قانونی مربوط به آن موضوع فعالیت مجوز اخذ نمود.

بنابراین در صورتی که شرکت یا موسسه ای را می خواهید به ثبت برسانید که موضوع فعالیت آن نیاز به اخذ مجوز دارد باید پیش از آن از مرجع مرتبط تقاضای مجوز یا جواز یا موافقت اصولی نمایید.

مثلاً برای فعالیت های فرهنگی هنری عموماً باید از وارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ نمود یا برای فعالیت های فنی مهندسی کارت نظام مهندسی و یا برای فعالیت های کشاورزی نیاز به اخذ مجوزها از جهاد کشاورزی می باشد.

بر همین اساس برای سایر موضوعات فعالیت باید از نهادهای مربوطه در صورت نیاز اخذ مجوز نمود.

مجوز می تواند انواع متفاوت داشته باشد مانند جواز کسب و یا جواز تاسیس صنایع که هر یک شرایط متفاوتی دارد. جواز کسب را اتحادیه های مربوط به صنوف شغلی مختلف صادر می کنند و جواز تاسیس برای واحدهای تولیدی با متراژ بالا از سوی وزارت صنعت و معدن صادر می شود.

لازم به ذکر است که مجوز نه تنها برای اشخاص حقوقی بلکه برای اشخاص حقیقی نیز ممکن است به صدور برسد مانند شخص حقیقی که می خواهد جهت فروش کالایی خاص در فروشگاه شروع به کار کند و پیش از آن باید از اتحادیه مربوطه به شغلش مجوز اخذ کند.

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:

وفق ماده 6 آیین نامه صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي ، شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب به شرح ذیل است :

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال براي متقاضيان شهرتهران.

تبصره – كميسيون هاي نظارت در ساير شهرها مي توانند باتوجه به تراكم جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي و اوضاع جغرافياي آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغيير دهند.رعايت سابقه سكونت براي متقاضياني كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و يا همجوار شهرها مهاجرت مي نمايند الزامي نمي باشد.

3- ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي

تبصره – در مكان ها و شهرهايي كه برحسب عرف محل تنظيم اجاره نامه به صورت رسمي معمول نباشد به تشخيص كميسيون نظارت ارائه اجاره نامه عادي كفايت مي كند.

4- گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم.

5- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي.

8-گواهي لازم مبني برتجاري بودن محل كسب يا رعايت ضوابط شهرداري محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آرايشي مي باشند.

10- موافقت اداره اماكن نيروي انتظامي براي مشاغل خاص بر اساس آيين نامه مربوطه.

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل فني بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفي.

12- عكس جديد 6 قطعه.

13- فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ.

مراحل دریافت پروانه کسب:

هر یک از متقاضیان اخذ جواز کسب باید به سایت ایران اصناف، رشته، استان و شهر مورد نظر را انتخاب نمایند. پس از آن آئین نامه صدور پروانه کسب را مطالعه کرده و فرم مربوط به اطلاعات را تکمیل نمایند. در انتها نیز باید کد رهگیری را که از طریق سایت به آن ها ارائه می شود، حفظ و نگهداری کنند.

پس از آن که درخواست جواز کسب متقاضیان به اتحادیه های صنفی مربوطه ارسال شود، بررسی درخواست متقاضی، اعزام بازرس و همچنین صدور استعلامات لازم انجام می شود. پس از انجام این مراحل، جواز کسب به افراد واجد شرایط تخصیص داده خواهد شد.