• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

چه کسانی به موجب قانون نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند

به موجب قانون ماده 7 آئین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران  که شرایط زیر را داشته باشند، قادر نیستند کارت بازرگانی دریافت کنند.

‌الف- اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده‌اند. یکی از مدارک مهمی که باید برای اخذ کارت ارائه دهید، گواهی عدم سوءپیشینه است.

ب- ورشکستان به تقصیر- تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد به موجب قانون افرادی که در شغل و حرفه خود ورشکسته شده اند و در حال حاضر امور مربوط به آن را تصفیه نکرده اند و همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب مجوز لازم برای دریافت کارت بازرگانی را از خود سلب کرده اند.

ج- افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند. کارت بازرگانی برای آنها صادر نمی شود. به موجب قانون اگر افرادی با تخلف کارت بازرگانی دریافت کرده باشند، در هر مرحله ای که ثابت شود شرایط و مدارک ارائه شده خلاف واقع بوده است، کارت ابطال و مراتب به سازمان های زیربط گزارش داده خواهد شد

اگر کارت برای شما صادر شده باشد و سپس مشخص شود به هر دلیلی شرایط دریافت کارت را ندارید ، به موجب قانون وزارت بازرگانی نسبت به ابطال کارت شما اقدام خواهد کرد.