• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

چه کسانی نیاز به دریافت کارت بازرگانی ندارند

3 دسته از مشاغل و افراد به کارت بازرگانی نیاز ندارند:

1- شرکت تعاونی مرزنشینان

2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهای در حال تردد بین سواحل ایران

3- پیله وران و کارگران ایرانی شاغل در کشورهای خارجی (در صورت برخورداری از کارنامه شغلی وزارت کار)