• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند

مراحل ثبت برند مراحل ثبت برند به چند مرحله تقسیم می شود و اولین گام  پس از تکمیل مدارک ثبت برند، تسلیم و ثبت اظهارنامه در سامانه سازمان ثبت از اداره مالکیت صنعتی میباشد، پس از دریافت شماره اظهار نامه ثبت علامت تجاری  شماره ثبت آن به مخاطب ارسال میگردد…